Stručni ispiti / 20. travnja 2023.

Stručni ispiti za vjeroučitelje pravoslavnog vjeronauka OŠ u Vukovaru, proljetni rok 2023.