Stručni ispiti / 19. listopada 2018.

Stručni ispiti za vjeroučitelje pravoslavnog vjeronauka OŠ u Vukovaru, jesenski rok 2018.