Stručni ispiti / 15. listopada 2018.

Stručni ispiti za vjeronauka OŠ u Rijeci, jesenski rok 2018.