Stručni ispiti / 23. rujna 2021.

Stručni ispiti za učitelje hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije te Grada Zagreba, jesenski rok 2021.