Stručni ispiti / 27. siječnja 2021.

Stručni ispiti za stručne suradnike socijalne pedagoge OŠ u Rijeci, zimski rok 2021.