Stručni ispiti / 15. siječnja 2019.

Stručni ispiti za stručne suradnike socijalne pedagoge OŠ u Rijeci, zimski rok 2019.