Stručni ispiti / 22. siječnja 2019.

Stručni ispiti za stručne suradnike pedagoge osnovnih škola u Splitu, zimski rok 2019.