Stručni ispiti / 2. listopada 2018.

Stručni ispiti za stručne suradnike pedagoge osnovnih škola u Splitu, jesenski rok 2018.