Stručni ispiti / 22. rujna 2021.

Stručni ispiti za stručne suradnike pedagoge OŠ u Splitu, jesenski rok 2021.