Stručni ispiti / 26. siječnja 2023.

Stručni ispiti za stručne suradnike logopede OŠ u Rijeci, zimski rok 2023.