Stručni ispiti / 20. listopada 2022.

Stručni ispiti za stručne suradnike logopede OŠ u Rijeci, jesenski rok 2022.