Stručni ispiti / 30. siječnja 2024.

Stručni ispiti za stručne suradnike edukacijske rehabilitatore OŠ u Zagrebu, zimski rok 2024.