Stručni ispiti / 24. veljače 2021.

Stručni ispiti za stručne suradnike edukacijske rehabilitatore DV u Rijeci, zimski rok 2021.