Stručni ispiti / 28. listopada 2021.

Stručni ispiti za stručne suradnike edukacijske rehabilitatore DV u Rijeci, jesenski rok 2021.