Stručni ispiti / 24. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka SŠ u Zagrebu, jesenski rok 2023.