Stručni ispiti / 9. veljače 2023.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka SŠ u Splitu, zimski rok 2023.