Stručni ispiti / 7. ožujka 2023.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka SŠ u Rijeci, zimski rok 2023.