Stručni ispiti / 1. ožujka 2021.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka SŠ u Rijeci, zimski rok 2021.