Stručni ispiti / 25. travnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Zagrebu, proljetni rok 2023.