Stručni ispiti / 16. svibnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Zagrebu, proljetni rok 2022.