Stručni ispiti / 22. siječnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Splitu, zimski rok 2024.