Stručni ispiti / 15. svibnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Splitu, proljetni rok 2023.