Stručni ispiti / 2. svibnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Splitu, proljetni rok 2022.