Stručni ispiti / 26. travnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Splitu, proljetni rok 2021.