Stručni ispiti / 30. rujna 2022.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Splitu, jesenski rok 2022.