Stručni ispiti / 14. travnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Rijeci, proljetni rok 2022.