Stručni ispiti / 7. svibnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Rijeci, proljetni rok 2021.