Stručni ispiti / 24. siječnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Osijeku, zimski rok 2023.