Stručni ispiti / 25. siječnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Osijeku, zimski rok 2022.