Stručni ispiti / 12. travnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Osijeku, proljetni rok 2024.