Stručni ispiti / 13. travnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Osijeku, proljetni rok 2023.