Stručni ispiti / 19. travnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Osijeku, proljetni rok 2022.