Stručni ispiti / 12. travnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Osijeku, proljetni rok 2021.