Stručni ispiti / 24. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Osijeku, jesenski rok 2022.