Stručni ispiti / 12. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Osijeku, jesenski rok 2021.