Stručni ispiti / 9. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike učitelje informatike na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine u Rijeci, jesenski rok 2023.