Stručni ispiti / 4. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike učitelje edukacijske rehabilitatore u Rijeci, jesenski rok 2021.