Stručni ispiti / 26. siječnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike učitelje edukacijske rehabilitatore OŠ u Rijeci, zimski rok 2024.