Stručni ispiti / 21. travnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike učitelje edukacijske rehabilitatore OŠ u Rijeci, proljetni rok 2023.