Stručni ispiti / 27. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike u predškolskim ustanovama u Splitu i Zadru – studeni 2020.