Stručni ispiti / 28. listopada 2019.

Stručni ispiti za pripravnike u predškolskim ustanovama u Rijeci – studeni 2019.