Stručni ispiti / 12. rujna 2023.

Stručni ispiti za pripravnike u predškolskim ustanovama u Rijeci, rujan 2023.