Stručni ispiti / 26. kolovoza 2022.

Stručni ispiti za pripravnike u predškolskim ustanovama u Rijeci – rujan 2022.