Stručni ispiti / 14. studenoga 2022.

Stručni ispiti za pripravnike u predškolskim ustanovama na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine u Puli – studeni 2022.