Stručni ispiti / 29. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike u predškolskim ustanovama na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine u Puli – studeni 2021.