Stručni ispiti / 12. siječnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike u predškolskim ustanovama na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine u Puli – siječanj 2024.