Stručni ispiti / 4. siječnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike u predškolskim ustanovama na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine u Puli– siječanj 2021.