Stručni ispiti / 12. rujna 2023.

Stručni ispiti za pripravnike u predškolskim ustanovama na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine u Puli – rujan 2023.