Stručni ispiti / 25. kolovoza 2022.

Stručni ispiti za pripravnike u predškolskim ustanovama na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine u Puli – rujan 2022.