Stručni ispiti / 31. kolovoza 2021.

Stručni ispiti za pripravnike u predškolskim ustanovama na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine u Puli – rujan 2021.